Všeobecné smluvní podmínky SVOBTRANS

 

-         Při objednávce kde je kratší vzdálenost než 1 km bude účtována cena za 1 km dle platného ceníku.

-         Při nakládce je řidič povinen si převzít zboží a vyžádat si dokumentaci o přepravovaném zboží. Na místě vykládky je řidič povinen zboží předat konkrétní osobě k tomu určené.

-          Zjistí-li řidič, že zboží neodpovídá požadavku zákazníka nebo je-li zboží jiné než které bylo uvedené v objednávce, řidič není povinen takové zboží přepravit a zákazník je povinen uhradit příjezd a odjezd firemního vozu plnou sazbu za Km, dle platného sazebníku.

-         Platba za přepravu se hradí až po přepravě zboží, hotově nebo na fakturu se splatností do 14 pracovních dnů.

-         Přeprava osob(y) je zakázána. Toto je možné porušit, je-li to nezbytně nutné k předání zboží na cílovém místě.

-         Řidič přepravovaného zboží je za zboží odpovědný od doby převzetí do doby předání. Přepravované zboží je pojištěno.

-         Řidič určuje trasu a silniční komunikaci po které bude přepravovat zboží (po dohodě je možné trasu změnit).

-         Maximální hmotnost nákladu nesmí přesáhnout 1400kg na délku 3m na výšku 1,5m a na objem 12m

-         Nepřepravujeme mražené zboží, zvířata, výbušný materiál, radioaktivní a nebezpečné látky a zboží nebo materiál zdraví životu nebezpečné.

-         Zákazník nebo odběratel je povinen zajistit si nakládku a vykládku zboží,  které je nadměrné nebo váží více jak 50kg.

-         Zajišťujeme dopravu jen tam kde je přístupná cesta nebo veřejná komunikace.

-         Vyhrazujeme si právo do 24 hodin po obdržení objednávky, od této objednávky odstoupit nebo stanovit jiný termín dopravy, o kterém budeme neprodleně informovat zákazníka.

-         Při neuhrazené faktuře a porušení všeobecných smluvních podmínek, bude zastavena veškerá činnost týkající se přepravy až do doby kdy bude uhrazená dlužná částka.

-         Nebude-li uhrazená dlužná částka, ani po vyzvání k úhradě, budeme nuceni dlužnou částku vymáhat soudní cestou. Úrok z prodlení platby za každý den činí 0,5% z neuhrazené částky.